Apel ws. szkoły w Wiączyniu

Przekazuję apel ws. szkoły w Wiączyniu.

Szanowni Państwo.

Piszemy w sprawie kolejnych prac, jakie podjęte zostały w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Technikum. W tej chwili zamknięta została ścieżka formalnego przekształcenia na mocy specustawy o Reformie Oświaty. Głównym przeciwwskazaniem był brak zadania prowadzenia szkoły średniej przez gminę Nowosolna (edukacja osób 16+ jest zadaniem przypisanym do powiatu). W związku z powyższym grupa osób pracujących społecznie nad projektem Technikum postanowiła zaadresować problem do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Kuratorium Oświaty, które są w stanie powołać Technikum do życia. Ważnym argumentem jest poparcie społeczne dla szkoły, dlatego zdecydowaliśmy się zbierać podpisy pod petycją do w/w adresatów. Podpisy pod petycją w wersji papierowej będą zbierane do końca lutego. Na środę
1 marca zaplanowane jest spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie (1 marca, 19:15, budynek OSP Nowosolna, ul. Byszewska). W czwartek
2 marca planujemy przekazać stanowisko mieszkańców do adresatów petycji dla osób, które wolą wypełnić petycję w internecie podajemy adres: https://goo.gl/AKvjpd i zachęcamy do jej poparcia (w celu prawidłowej weryfikacji trzeba podać email, a następnie potwierdzić udział
w petycji). Jako społeczeństwo nie mamy wiele czasu, aby reagować na niestandardowe i błyskawiczne zmiany przeprowadzane przez rząd RP. Wymagane jest dopasowanie szybkości i technik działań, aby sprawnie reagować na wprowadzane zmiany. Dlatego dużo dzieje się
w internecie (profile stowarzyszeń, społecznościowa strona gazety „Na Wzniesieniach” (Facebook.com/NaWzniesieniach), gdyż jest to stosunkowo łatwy środek dotarcia do dość dużej liczby zainteresowanych. Nie mniej potrzeba też tradycyjnego dotarcia do osób w swoim sąsiedztwie i bezpośrednich kontaktach i proszę o taką pomoc oraz nagłaśnianie potrzeby stworzenia Technikum i wykorzystania szansy na skok edukacyjny naszej społeczności. Uprzejmie prosimy o dalsze przekazywanie adresu petycji z informacją o celu petycji do sąsiadów, mieszkańców naszej okolicy, nauczycieli, rodziców, uczniów i znajomych. Serdecznie zapraszamy też do bezpośredniej współpracy nad projektem Technikum i pomocy przy zbieraniu podpisów.

Marcin Marszałek
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna

Współpraca: Agata Głowacka/Andrzej Sebastjański
Stowarzyszenie NOWAsolna