Regulamin strony

1. Strona przedstawia inicjatywę tych mieszkańców Nowosolnej, którzy pragną zachowania obecnego stanu leśnego i sprzeciwiają się jego niszczeniu i wycinaniu.

2. Zamiarem strony jest dokumentowanie piękna przyrody Nowosolnej jak i etapów walki o jej zachowanie.

3. Każdy z mieszkańców może publikować na stronie zdjęcia lub filmy ukazujące przyrodę Nowosolnej.

4. Warunkiem publikacji w serwisie jest podpisanie każdej formy publikacji przez autora swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem email.
Taki podpis jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że podpisany posiada pełne prawa autorskie do zamieszczonych materiałów.

5. Materiały do publikacji można przekazać przez:

redaktora i administratora strony: Joannę Szczepańską mail: sop.nowosolna@interia.pl


6. Administrator strony może odmówić opublikowania materiałów jeśli istnienie podejrzenie, że naruszają one czyjeś dobre imię lub prawo własności.