Archiwum

Wyślij maila w sprawie obrony lasu przy Byszewskiej

Dzień dobry

Oto najnowsze zdjęcia tego co zostanie wycięte po przyjęciu planu 113.
To ważne siedliska, to duża część ścieżki ekologicznej, to przestrzeń wspólna doposażona z naszych podatków.
Ciągle możesz coś z tym zrobić i to nie opuszczając swojego zacisza domowego. Wyślij maila naszym radnym!
Poniżej zamieszczam przykładową treść dotyczącą zagrożonego lasu przy Byszewskiej. Można ją uzupełnić o nasze obawy związane z szkolnym boiskiem i placem zabaw, czy przyszkolnym parkingiem. Pod treścią lista wszystkich radnych z adresami mailowymi, pobrana ze strony https://uml.lodz.pl/urzad-miasta-lodzi/rada-miejska/radni/
Zajmie Ci to chwilę a zrobi dużo dobrej roboty!!!

Przykładowa treść maila:

Szanowny Panie/ Pani …

Pisze do Pani/ Pana w sprawie lasu pomiędzy ulicami Byszewską i Brzezińską. Będzie Pan/ Pani decydować o jego przyszłości 13 października w głosowaniu nad przyjęciem projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania nr 113 (centrum dawnej Nowosolnej).

To piękny dojrzały las, na terenie którego naukowcy z UŁ znaleźli aż 45 gatunków chronionych zwierząt!
To też ważne miejsce kontaktu z przyrodą dla okolicznych mieszkańców. Dzięki wieloletniej pracy społeczników, zaangażowania Rady Osiedla i funduszy miejskich powstała tu wyjątkowa ścieżka ekologiczna. To jedna z takich rzeczy, która nie została wymyślona najpierw na papierze, nie jest odgórnym narzuconym pomysłem, ale powstała z obserwacji tego jak to miejsce jest wykorzystywane przez mieszkańców i to kilku sąsiednich osiedli! Dzięki niej las wzbogacił się o:
•    kilkadziesiąt skrzynek lęgowych dla różnych rodzajów ptaków, które pomagają je chronić a jednocześnie ułatwiają ich obserwację;
•    skrzynki lęgowe dla nietoperzy – te występujące licznie ssaki pomagają zwalczać uciążliwe owady i zachwycają swoim lotem po zmierzchu;
•    karmnik dla ptaków, która uczy nawyku opiekowania się przyrodą i tablica edukacyjna tuż obok, która podpowiada jak to robić mądrze;
•    tablice edukacyjne o zwierzętach, warstwach lasu, które umożliwiają prowadzenie zajęć szkolnych na świeżym powietrzu;
•    gry edukacyjne – licznie oblegane przez młodszych spacerowiczów, które w formie zabawy uczą jak rozpoznawać tropy zwierząt, ich siedliska czy gatunki drzew po ich liściach i nasionkach;
•    plac zabaw i wielofunkcyjne boisko, łączące się ze ścieżką, utrzymane w ekologicznym charakterze, powstało dzięki wkomponowaniu elementów w niezadrzewione obszary zielone, bez konieczności jakiejkolwiek wycinki. Jest świetnym zapleczem do kontynuacji szkolnych zajęć terenowych rozpoczętych na ścieżce.
Ten obszar to dobrze zagospodarowana wielofunkcyjna przestrzeń wspólna, nauka szacunku do przyrody ale i nauka zdrowego sposobu spędzania czasu, możliwość uprawiania sportów, integracji społeczności, tworzenie tożsamości osiedla. Jako w całości sfinansowany ze środków miasta Łodzi, był sprawdzany i opiniowany przez miasto wielokrotnie. Dodatkowo za zachowaniem w całości lasu i terenów zielonych przy Byszewskiej opowiedziała się Komisja ochrony Środowiska na wyjazdowym posiedzeniu w 2016 r., która wystosowała w tej sprawie apel do Pani Prezydent (DPR-BRM-IL.0012.5.11.2016).
Las poprzecinany drogami z małym natężeniem ruchu stał się ulubionym miejscem do spacerów z wózkami, z dziećmi na rowerkach czy rolkach. Zaczęli do niego przychodzić mieszkańcy trzech sąsiednich osiedli, bo jest tu bezpiecznie i pięknie i ponieważ kontakt z przyroda jest tu taki łatwy, dostępny dzięki sieci dróg. Nie ma tu barier dla niepełnosprawnych. Miejsce jest dobrze skomunikowane z miastem, przystanek MPK jest pod samym lasem.
Poza tym las znajduje się na górce i pełni bardzo ważną rolę w retencjonowaniu wody. To dojrzały drzewostan, ze stabilnym i solidnym systemem korzeniowym, magazynujący duże ilości wody, chroniący przed suszą i bardziej odporny na zagrożenie pożaru. To też drzewostan, który w czasie nawałnicy chłonie wodę jak gąbka i oddaje ją później otoczeniu, nawilżając i ochładzając powietrze. To wielki skarb w czasach zmieniającego się klimatu.

Niestety projekt MPU chce wyrwać ze ścieżki gigantyczne dziury, pozostawić odizolowane wyspy zieleni, pozbawione łączności ekologicznej i skazać je degradacje! Decyzja ta została podjęta na podstawie Oceny Oddziaływania na Środowisko, autorstwa również MPU, opierającego się na Atlasie Miasta Łodzi z 2002 r. !! Atlas nie tylko jest mało aktualny, ma również małą rozdzielczość i nie rozpoznaje prawidłowo znajdujących się tu gatunków drzew. Dla przykładu w składzie gatunkowym nie wymienia dębu szypułkowego, którego występujące tu kilkudziesięcioletnie liczne egzemplarze świadczą o kolejnym stadium sukcesji lasu, czyli o jego bardziej dojrzałej formie. Pracownia nie wykorzystała nadesłanych jej inwentaryzacji przyrodniczych. Podobno nawet nie zauważono lasu podczas wizyty terenowej!!!

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dowiedzieliśmy się, że tylko czekają na uchwalenie planu, by rozpocząć sprzedaż. Z kolei MPU tłumaczy swoje decyzje dużymi naciskami ze strony tego wydziału na przygotowanie jak największej liczby działek miejskich na sprzedaż!
To nie są racjonalne decyzje, które chronią krajobraz dla następnych pokoleń. To sprzedawanie co tylko się da, bez myślenia w dłuższej perspektywie.
Obecnie miasto Łódź zazielenia Śródmieście i naprawia przez to błędy, które okazały się bardzo kosztowne. Na obrzeżach miasta sytuacja jest odwrotna. Popełniamy te same błędy i to w trybie ekspresowym, na podstawie nieaktualnych ekspertyz ekologicznych, bez większej refleksji!!!

Proszę Pana/ Panią o by na głosowaniu 13 października stanął Pan/Pani w obronie przyrody i przestrzeni wspólnych, społecznie ważnych i wartych uratowania. W załączniku przesyłam zdjęcia obszarów zagrożonych sprzedażą i wycinką.

Z poważaniem ASz

Wytną nam las – reagujmy bo będzie za późno

Szanowni Państwo.

Las przy ulicy Byszewskiej jest zagrożony wycinką. Chodzi o las  na górce po prawej stronie Byszewskiej od rynku. Wiem, że wielu z Was nie jest to obojętne. Od wielu lat za staramy się stworzyć tu ścieżkę ekologiczną, w skład której wchodzą już tablice przyrodnicze, gry edukacyjne, budki lęgowe i karmnik. Chcemy ją w najbliższej przyszłości uzupełnić o kolejne tablice (w tym o znalezionych tu 45 gatunkach chronionych), gry dla małych i dużych i hotel dla owadów.
Wraz z placem zabaw i boiskiem to miejsce otwarte dla wszystkich, gdzie można w przyjemny sposób dowiedzieć się czego więcej o przyrodzie.

Bardzo potrzebujemy teraz Waszej pomocy. Prosimy o małą rzecz – wysłanie maila i wzięcie w ten sposób udziału w opiniowaniu projektu miejscowego plany zagospodarowani przestrzennego do tego piątku, 6 sierpnia!
Projekt zakłada wycięcie i zabudowę dużej części lasu przy Byszewskiej, rozparcelowanie zieleni wokół placu zabaw na nowe drogi i działki na sprzedaż, a nawet zmniejszenie szkolnego placu zabaw na rzecz
kolejnych sklepów czy okrojenie boiska przy Grabińskiej.

Wystarczy:
1.    Napisać maila na adres: mpu@mpu.lodz.pl
2.    W temacie można wpisać wnioski do projektu Planu nr. 113
3.    Podpisać się z imienia i nazwiska oraz adresu w lewym górnym rogu formularza wniosku oraz z imienia i nazwiska w miejscu na podpis na dole formularza. Formularz można załączyć jako załącznik lub wkleić tekst w treść maila. NIE TRZEBA SKANOWAĆ PODPISU. MOŻNA SIĘ PODPISAĆ Z KLAWIATURY!
(Przykładowy formularz, który można po swojemu edytować jest w załączniku. Zawiera on również postulaty Rady Osiedla dotyczące terenów ważnych społecznie.)
4.    Dobrze zaznaczyć chęć potwierdzenia odbioru maila.

WNIOSEK MOŻE NAPISAĆ KAŻDY NA CAŁYM ŚWIECIE. NIE MUSI DO TEGO BYĆ MIESZKAŃCEM MIASTA ŁODZI ANI OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ.

Przekażcie informacje jak największej ilości osób!!! Namówcie przyjaciół, współpracowników, znajomych, rodzinę.
Mamy czas już tylko do 6 sierpnia (piątek). Każdy wniosek na wagę złota!

Przykłady uwag

Pozdrawiam,
Asia Szczepańska

15-10-2018

Jeśli zastanawiacie się ile prawdy jest w tym, że przyroda w lesie przy ul. Byszewskiej jest naprawdę wyjątkowa mam dla was wyniki ekspertyzy zoologicznej, przeprowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014-2017 pod kierunkiem dr. Radomira Jaskuły. Pomimo, że były to badania niepełno sezonowe i obejmowały mały obszar wielokąta pomiędzy ulicami Byszewską, Figową, Ananasową i Oliwkową znaleziono aż 45 chronionych gatunków zwierząt!!!

Na naszej ścieżce ekologicznej zaobserwowano:

  • 10 gatunków chronionych bezkręgowców, w tym dziewięć gatunków owadów oraz jeden gatunek mięczaka,
  • dwa gatunki płazów,      
  • jeden gatunek gada,      
  • 24 gatunki ptaków, w tym 21 podlegających ochronie ścisłej, dwa chronione częściowo, a jeden będący gatunkiem łownym (przynajmniej 15 z nich jest na badanym obszarze gatunkami lęgowymi),      
  • osiem gatunków ssaków, w tym cztery chronione częściowo oraz cztery gatunki łowne.

Listę gatunków przedstawia ekspertyza, dostępna pod linkiem https://chronmy-lasy-nowosolnej.fotovid.pl/ekspertyzy-ekologiczne.html
Według jej autora jest to lista niepełna z uwagi na brak badań pełno sezonowych. Na uwagę według dr. Radomira Jaskuły zasługuje liczba odnotowanych gatunków ptaków, a także pokaźny odsetek gatunków trzmieli (około 16% fauny Polski).

Co to właściwie oznacza?

W obiektywny sposób udowadnia, że obszar pełni rolę wyspy krajobrazowej, co ma znaczenie dla zachowania bioróżnorodności gatunkowej.

Ekspertyza została dostarczona do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) wraz z liczącym ponad 544 zbiorem uwag mieszkańców sprzeciwiających się przeznaczeniu zieleni na górce przy ul. Byszewskiej pod zabudowę.

Co się stało z naszymi uwagami?

Niestety zostały tylko częściowo uwzględnione. Pomimo, że było nas dużo jak na liczącą ok. 2 tyś mieszkańców Nowosolną, MPU ciągle widzi konieczność przeznaczenia części lasu pod zabudowę. Można zapoznać się z decyzją Prezydenta Miasta pod linkiem: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/user_upload/VII_9028.pdf

Miejska Pracownia Urbanistyczna zasłania się „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, które nasi radni uchwalili w marcu tego roku. Prawda jest taka, że zgodnie z tym co powiedział pan Warsza, dyrektor MPU, studium wskazuje jedynie kierunki, nie daje rozstrzygnięć do poszczególnych działek. MPU ma możliwość uwzględnienia odkrytych tu gatunków chronionych i zmiany statutu tych działek. Czemu tego nie robi? Nie ma co ukrywać, jest presja z Wydziału Zagospodarowania Majątkiem na nowe tereny, które można sprzedać. Jest też presja deweloperów na nowe obszary pod zabudowę. Ale w Nowosolnej naprawdę jest gdzie budować. Innym argumentem jest to, że według MPU część lasu nie ma już „charakteru leśnego”. To bardzo dziwne stwierdzenie, bo na wszystkich działkach mamy bardzo podobny drzewostan, o tym samym składzie wiekowym i gatunkowym, na dodatek zamieszkałym przez te same gatunki chronione. Czemu las po jednej stronie ul. Pomarańczowej to las, a po drugiej stronie już nie? Działki, na których znajdują się już elementy ścieżki ekologicznej, a nawet działki, na których miasto kilka lat temu dosadzało drzewa teraz ma być przeznaczony pod zabudowę!

Czy to jest kwestia bałaganu czy złej woli?

Aż za 80% współczesnego wymierania gatunków odpowiada utrata siedlisk. To naprawdę kwestia życia i śmierci dla wielu naszych braci mniejszych. Nasz las podzielony drogami, ograniczony zabudową pełni jednak funkcję wyspy krajobrazowej. To ma znaczenie, czy dalej go będziemy uszczuplać, wyrywać kawałki, które zapewniają mu łączność ekologiczną, zmniejszać szanse na przetrwanie występujących tu chronionych gatunków. Pomóżmy przyrodzie, bo sama się nie obroni!