Bardzo ważne!

Do opiniowania jest już projekt planu zagospodarowania przestrzennego MPU, który będzie decydował o tym co w najbliższej przyszłości stanie się z lasem.

TO JEST TEN MOMENT, GDY MIASTO UDZIELA NAM GŁOSU I MOŻEMY AUTENTYCZNIE WPŁYNĄĆ NA TO JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS.

Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej można już oglądać projekt planu zagospodarowania przestrzennego centrum Nowosolnej,
w skład którego wchodzi las przy ul. Byszewskiej, a właściwie wg. planu to co kiedyś było lasem. Plik jest duży i są problemy z jego otwarciem. Polecam starą przeglądarkę Internet Explorer, która sobie z tym plikiem radzi.

Niestety projekt wygląda tak jak wcześniejsze propozycje Pracowni. Znika las i ścieżka ekologiczna. Pojawia się gęsta sieć nowych dróg
i zabudowy. http://www.mpu.lodz.pl/page/file.php?file=../data/plansFiles/113_1w_rplan.pdf  

Pracownia na wcześniejszych spotkaniach deklarowała, że pierwsze wyłożenie planu traktują z otwartymi umysłami i są otwarci na nasze opinie. Musimy teraz w jak największej liczbie złożyć uwagi do planu. 

Konsultacje trwają do 3 listopada, ale już 3 października w siedzibie Rady Osiedla Nowosolna w Łodzi przy ul. Byszewskiej 1/2,
w godzinach: od 17:00 do 20:00 odbędzie się dyskusja publiczna projektu.
 

Najważniejsze są pisemne uwagi, które należy składać na specjalnym formularzu. http://www.mpu.lodz.pl/page/165,plany.html?id=237

Bardzo proszę by jak najwięcej osób stanęło w obronie lasu przy ul. Byszewskiej – naszej zielonej przestrzeni wspólnej, ogólnodostępnej dla wszystkich, która według proponowanych w projekcie zmian ma być podzielona na działki budowlane, sprzedana i prawdopodobnie wycięta. Każdy mieszkaniec miasta Łodzi może złożyć w tej sprawie swoją opinię, nawet jeśli tu nie mieszka, ale docenia zieleń i chce jej pozostawienia. We wniosku należy podać numery działek i obręb ewidencyjny: W-46, działki: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952 i 873/1.

BARDZO PROSZĘ PRZEKAŻCIE INFORMACJE DALEJ. MAMY SZANSE URATOWAĆ LAS ALE MUSI NAS BYĆ WIELU. 

Poniżej propozycja uwag. Można z niej skorzystać, rozszerzyć lub ułożyć swoje uwagi. Można też napisać prościej i krócej. Ważne by uwagi były jednoznaczne typu „działki pozostawione jako teren zieleni ogólnodostępnej w całości”, inaczej MPU zostawi mały kawałek i uzna, że spełniło prośbę.

Proponowana treść uwagi (można poprzestać na pierwszych 2 zdaniach):

Sprzeciwiam się przeznaczeniu działek w obrębie W-46 o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952 i 873/1 na zabudowę i nowo planowane drogi. Działki te powinny pozostać w całości terenami zieleni ogólnodostępnej.

Proszę o umożliwienie zrealizowania w całości projektu ogólnodostępnego parku przy ul. Byszewskiej z placem zabaw, boiskiem i ścieżką edukacyjną, który wygrał konkurs Miasta Łodzi na zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 roku. Nie zgadzam się na wprowadzanie na tym obszarze nowej zabudowy w miejsce zieleni i dzielenie jej projektowanymi przez pracownię drogami, które niszczą cenne drzewostany, spokojny charakter osiedla i niczemu nie służą. Proszę również o pozostawienie w całości rekreacyjnego charakteru działki 847/2, wraz
z istniejącym na nim boiskiem, które było na osiedlu od momentu jego powstania i jest ważne społecznie. Wszystkie wymienione działki stanowią większą całość. Ścieżka ekologiczna łączy obszary zieleni i stanowi dla mieszkańców okolicznych osiedli miejsce spokojnych, bezpiecznych spacerów z wózkami, dające możliwość edukacji ekologicznej, integracji i zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Park jest również ważną wyspą krajobrazową łączącą duże obszary zielone i zapewniająca siedliska i korytarz ekologiczny wielu cennym gatunkom zwierząt. Proponowana przez państwa zabudowa w obecnym systemie prawnym i niskim stawkom za wycinkę spowoduje ogromną degradacje przyrody.