Posiedzenie Komisji ds. Planu, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

W ten piątek odbędzie się bardzo ważne posiedzenie Komisji ds. Planu, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Na tym posiedzeniu będzie przedstawiana Komisji sprawa lasu przy ul. Byszewskiej (w punkcie 4 zaproszenia). Wiem, że reakcja Wiceprezydenta Łodzi na apel Komisji
ds. Ochrony i Kształtowania Środowiska była wielce rozczarowująca, ale nie możemy się zniechęcać. Komisja Planu ma w tej kwestii więcej do powiedzenia, bo opiniuje plan zagospodarowania przestrzennego. W jej skład w większości wchodzą radni, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z naszymi argumentami. Dlatego proszę wszystkich zwolenników lasu o przybycie i pokazanie poparcia. Wiem, że godzina
i miejsce są tym razem miej dogodne, ale to naprawdę bardzo ważne.