Są już pierwsze elementy ścieżki ekologicznej :)


Dziś pojawiły się 4 tablice tematyczne (jeż, ptaki, warstwy lasu i nietoperze), tablica główna i gra edukacyjna „Znajdź mój trop”. Znajdują się tu ciekawostki nie tylko o naszych leśnych sąsiadach, ale i o samej Nowosolnej i jej historii. Gra edukacyjna to oferta dla małych i dużych tropicieli. Można nauczyć się rozpoznawać ślady i wykorzystać zdobytą wiedzę w grze i w terenie. Pojawiły się również kosze na śmieci przy placu zabaw i boisku. W przyszłości w miarę zdobywania środków ścieżka ekologiczna będzie uzupełniona budkami lęgowymi i karmnikiem dla różnych gatunków ptaków. Pomoże to ptakom, ale i ułatwi nam ich obserwacje. W planie są również jeszcze 2 gry edukacyjne uczące rozpoznawania siedlisk i gatunków drzew.

Fot: Henryk Szczepański