Spotkanie na temat projektów planów miejscowych z przedstawicielami MPU

Wczoraj (3 października 2017) odbyło się burzliwe spotkanie na temat projektów planów miejscowych z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Odbyła się prezentacja projektów, po czym nastąpiła ich publiczna dyskusja. Dyskusję zdominował temat proponowanych rozwiązań komunikacyjnych. Udało się również zadać pytanie o las przy ul. Byszewskiej podzielony w projekcie na działki. Pan dyr. Warsza obiecał podejść z otwartością do uwag mieszkańców odnośnie tego terenu. Plan jest, jak wielokrotnie powtarzał propozycją, chcą wysłuchać naszego zdania i możliwe są zmiany. Proszę zmobilizujmy się i wyślijmy jak najwięcej uwag, bo drugiej takiej szansy możemy nie mieć. Uwagi można wysłać samemu lub poprosić o ich odbiór pod adresem mailowym sop.nowosolna@interia.pl
Dla wszystkich, którzy chcą złożyć uwagi do projektu planu miejscowego w obronie lasu przesyłam link do pobrania pliku z wypełnionym formularzem w dobrej jakości https://we.tl/4Go8uJMNLU