Zmiany w nowym systemie komunikacji miejskiej MPK

Ważne zmiany w nowym systemie komunikacji miejskiej MPK. W programie podjęto wiele negatywnych decyzji dla Nowosolnej, między innymi zlikwidowano jedyny autobus nocny i zdecydowano się wprowadzić autobus na początkowy odcinek Jugosłowiańskiej. Pierwsze rozwiązanie pozbawia możliwości dojazdu do pracy w godzinach nocnych niezmotoryzowanym mieszkańcom Nowosolnej. Mieszkańcy zmotoryzowani są z kolei zmuszani do wyboru nieekologicznego środka transportu, co jest wbrew polityce środowiskowej miasta. Drugi pomysł stwarza ogromne zagrożenie dla dzieci i okolicznych mieszkańców wprowadzając tak duży pojazd do nieprzystosowanych do tego dróg. Prosimy wszystkich mieszkańców o wsparcie inicjatywy „nie dla likwidacji autobusu nocnego”. Szczegóły na stronie:

https://www.facebook.com/events/1259799494108281/