19-01-2018

Dwie ważne informacje ws. lasu przy ul. Byszewskiej:

1. Miejska Pracownia Urbanistyczna ws. projektu dla centrum Nowosolnej otrzymała ponad 1600 uwag i ciągle jest w trakcie ich analizowania. Wiadomo na pewno, że plan dla centrum będzie przeprojektowywany. Oficjalne Rozporządzenie Prezydent Miasta w tej sprawie ma się ukazać w połowie lutego na stronach BIP. Nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje, również w sprawie lasu przy ul. Byszewskiej.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje się do realizacji projektu parku w 2018 roku. W planach budki lęgowe, nowe gry edukacyjne, doposażenie placu zabaw i boiska. Miasto przeznacza na projekt ponad 270 tyś zł.