Piotr

Są już pierwsze elementy ścieżki ekologicznej :)


Dziś pojawiły się 4 tablice tematyczne (jeż, ptaki, warstwy lasu i nietoperze), tablica główna i gra edukacyjna „Znajdź mój trop”. Znajdują się tu ciekawostki nie tylko o naszych leśnych sąsiadach, ale i o samej Nowosolnej i jej historii. Gra edukacyjna to oferta dla małych i dużych tropicieli. Można nauczyć się rozpoznawać ślady i wykorzystać zdobytą wiedzę w grze i w terenie. Pojawiły się również kosze na śmieci przy placu zabaw i boisku. W przyszłości w miarę zdobywania środków ścieżka ekologiczna będzie uzupełniona budkami lęgowymi i karmnikiem dla różnych gatunków ptaków. Pomoże to ptakom, ale i ułatwi nam ich obserwacje. W planie są również jeszcze 2 gry edukacyjne uczące rozpoznawania siedlisk i gatunków drzew.

Fot: Henryk Szczepański

Czekając na konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego

Czekając na konsultacje planu zagospodarowania przestrzennego gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach bardzo ważnego dla miasta budżetu na 2017 r. Licząc zapewne na małe zainteresowanie mieszkańców władze miasta przeznaczyły na tak ważną sprawę zaledwie 4 dni! (od 24 do 27 listopada). W konsultacjach można wziąć udział między innymi mailowo, nie ruszając się z domu. Należy wysłać formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”) na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl
Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13080

Nowosolna od lat traktowana jest po macoszemu w budżecie, dlatego ważne jest by jak najwięcej z nas zgłosiło uwagi i pokazało, że nie jesteśmy obywatelami 2 kategorii.

Obszar Nowosolnej w budżecie otrzymał zaledwie środki na:

 • budowę chodnika na ulicy Byszewskiej / pieniądze RO i wygrany konkurs /
 • budowę boiska wielofunkcyjnego / budżet obywatelski /
 • dofinansowanie do biblioteki gminy Nowosolna
 • podobno finansowanie projektu obwodnicy w zadaniu „Budowa dojazdu do węzła A1”

Natomiast potrzeby Nowosolnej, zebrane przez Radę Osiedla są dużo większe:

 • budowa obwodnicy Nowosolna,
 • kanalizacja deszczowa w ulicach osiedla i odwodnienie Rynku Nowosolna,
 • remont nawierzchni asfaltowej ulicy Wiączyńskiej zniszczonej w trakcie budowy autostrady A1.
 • budowa nakładki asfaltowej na ulicy Pomorskiej od Rynku Nowosolna do granic osiedla,
 • dokończenie budowy ulicy Majowej od ulicy Goździkowej do końca ulicy,
 • położenie asfaltu na ulicy Goździkowej,
 •   utwardzenie dróg gruntowych metodą stabilizacji: ul. Goździkowa, Jemiołowa, Trzykrotki, Ruciana, Korsykańska, Cypryjska, Nenckiego, Raciborskiego, Chałasińskiego, Sardyńska, Wendy, ulice osiedla Byszewska 37,
 • połączenie ulic Oliwkowej i Tatarkiewicza drogą spowalniającą ruch drogowy,
 • przebudowę chodnika w ul. Pomorskiej od ul. Śródziemnomorskiej do Rynku Nowosolna,
 • kontynuacja budowy chodnika przy ul. Grabińskiej do granic miasta,
 • budowa chodnika na ul.Rodzynkowej i Peoniowej,
 • poszerzenie chodnika na ulicy Wiączyńskiej,
 • dokończenie budowy chodnika na ul. Jugosłowiańskiej,
 •  zainstalowanie progów zwalniających na ul. Wiączyńskiej na wysokości osiedla Słoneczne Wzgórze, na ulicy Topolowej, Rodzynkowej, Wiśniowej,  Margaretek oraz Peoniowej,
 • budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej,
 •  renowacja istniejących na osiedlu znaków poziomych – przejścia dla pieszych, oznakowanie nowych przejść dla pieszych na wysokości osiedla Słoneczne Wzgórze, na skrzyżowaniu ulic Margaretek-Jugosłowiańska, Peoniowa-Jugosłowiańska, Maltańska-Maciejkowa,
 • dokończenie inwestycji: park miejski “Sowie Wzgórze” przy ul. Byszewskiej,
 • naprawienie poboczy na ulicach objętych programem kanalizacji, w szczególności ul. Peoniowa,
 • uruchomienie linii autobusowej na ulicy Jugosłowiańskiej.

Odpowiedź z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

Otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ na prośbę o wzięcie udział w konsultacjach międzywydziałowych planu zagospodarowania i zaprotestowaniu ws. przeznaczenia lasu przy ul. Byszewskiej pod zabudowę. Niestety zgodnie z procedurą obecnie Wydział nie ma takiej możliwości, ale wcześniej zabierał głos w tej sprawie i wnioskował o zachowanie lasu. Co to oznacza –
w dużym skrócie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest po naszej stronie, informował o tym Pracownię Urbanistyczną, ale nie wpłynęło to na ich decyzję. Obecnie naszą najlepszą opcją wprowadzenia zmian w planie będzie jak najliczniejsze wzięcie udziału
w konsultacjach planu i złożenie uwag. Planowany początek konsultacji już w przyszłym miesiącu.
Poniżej skan pisma: