Dobra wiadomość

Dostaliśmy odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej do Wydziału Gospodarki Komunalnej ws. parku przy ul. Byszewskiej. Zarząd Zieleni Miejskiej przychyla się do pomysłu utworzenia w Nowosolnej zieleni urządzonej oraz ograniczenia jego fragmentacji np. poprzez proponowane
w projekcie plany zagospodarowania przestrzennego przedłużenie ul. Chałasińskiego. To kolejny organ miasta, który popiera zachowanie lasu i boiska w całości.