Linki do elektronicznej wersji projektu planu zagospodarowania

Miejska Pracownia Urbanistyczna zdjęła projekt ze strony, ale w dalszym ciągu można się z nimi zapoznać w każdy czwartek w Strażnicy
o 18. Na stronie www Rady Osiedla http://www.nowosolna.eu w zakładce „przydatne linki” zamieszczone są wszelkie opracowania tekstowe do planów. Rada Osiedla prosi wszystkich Państwa mających wiedzę jak czytać te plany o analizę i cenne uwagi. Spotykanie na temat planów odbędzie się 3 listopada o 18.00 w Strażnicy (pokój na górze).