Komunikat łódzkiej GDDKIA

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Łodzi dotyczącymi hałasu po otwarciu odcinka autostrady A1 Stryków – Tuszyn, prosimy zainteresowanych o przesyłanie wniosków i uwag w tej sprawie do łódzkiego Oddziału GDDKiA na adres: 90-857 Łódź, ul. Irysowa 2 lub na adres mailowy: Sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl  do końca bieżącego miesiąca. (W przypadku uwag i wniosków przesyłanych pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego). Przesłane wnioski pozwolą Oddziałowi podjąć działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości związanych z otwarciem nowej trasy.