Zmiana projektu parku

Wydział Komunalny bezprawnie zmienił projekt parku dostosowując go do koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W przekazanej
w czerwcu przez projektanta koncepcji zagospodarowania terenu zaplanowane było boisko i plac zabaw z pełnym poszanowaniem rosnących tu drzew. Wszystkie elementy miały być wkomponowane w wolne przestrzenie. Ten projekt parku powstał po wizji terenowej
z udziałem projektanta, przedstawicieli Wydziału Komunalnego oraz licznie przybyłych mieszkańców. Pokazany wczoraj poprawiony projekt pokazuje poważną ingerencję w obrębie boiska. Boisko zostało przesunięte i zmniejszone by zrobić miejsce dla forsowanej przez MPU drogi dla planowanych nowych posesji. Rzecz w tym, że Wydział Komunalny nie ma ku temu podstawy prawnej, przekroczył swoje kompetencje, uznał zarys projektu planu przestrzennego za obowiązujący dokument. Nie wierzę, że jest to kwestia zaniedbań czy bałaganu. Pracownicy wydziału byli obecni zarówno przy ustaleniach wizji terenowej jak i na posiedzeniu Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która zaapelowała o nie wycinanie lasu i zrealizowanie parku na całym obszarze zielonym osiedla. Nie wiem kto zaingerował i kto naciskał na wydział, by nie przeszkadzać w przygotowaniu tych terenów pod sprzedaż. Jest to obszar, na którym nie obowiązuje wstrzymywanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na tym obszarze i nie ma obowiązku uwzględniania wymyślonej przez pracownię drogi. 

Zmiany w projekcie: 

1. Przesunięto boisko do siatkówki w kierunku drzew i wrysowano drogę, której nie ma i która nie ma obecnie żadnej podstawy prawnej. Boisko w nowym projekcie koliduje z 2 drzewami, które projekt miał chronić.

2. Z obszaru boiska zniknęło ustalone z mieszkańcami mini boisko do gry w piłkę nożną. Powierzchnia obszaru sportowego jest znacznie zmniejszona.

3. Przesunięto boisko do gry w kosza oraz ławo stół robiąc miejsce na wspomnianą wcześniej drogę. Boisko do kosza wchodzi obecnie na
2 drzewa.

4. Przesunięto plac zabaw i w obecnym projekcie wchodzi on w zadrzewienia, co wiąże się z kolejną wycinką. 

5. Zniknęły skrzynki dla nietoperzy. Poniżej zamieszczam oba projekty- ten z czerwca i ten z końca lipca. Proszę Wszystkich o przekazanie informacji dalej. Chętnie przyjmę wszelkie rady i pomoc w tej sprawie.  

Pozdrawiam,
Asia Szczepańska

Projekt z czerwca 2016 r.
Projekt z końca lipca 2016 r.