List Przewodni

Do Prezydent Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej

Pani Prezydent,

Zwracamy się do Pani z prośbą o interwencję w sprawie cennego przyrodniczo i społecznie lasu znajdującego się na osiedlu przy
ul. Byszewskiej oraz osiedlowego boiska. Las jak i boisko jest zagrożone sprzedażą i zabudową. Tereny te należą do miasta i znajdują się na obszarze, który według nowo-powstającego studium zagospodarowania ma być częścią „zielonych ogrodów Łodzi” chronionych ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Niestety obowiązuje jeszcze stare studium, które przeznacza ten teren pod zabudowę, przez co powstający obecnie plan zagospodarowania przestrzennego skazuje las i boisko na unicestwienie. Las znajduje się w obrębie ulic Oliwkowej, Pomarańczowej, Figowej, Bananowej, Kokosowej i Ananasowej. Stanowi go kilkudziesięcioletni drzewostan zawierający wiele cennych gatunków: m.in. kasztanowce, klony, dęby, jarzębiny, lipy. Jest on domem dla wielu cennych chronionych zwierząt tj. jeży, kun, wiewiórek, nietoperzy, ptaków, w tym bażantów, sów, kosów i wielu gatunków wróblowatych. Obszar osiedla stanowi połączenie między terenami zieleni leśnej na północnym zachodzie i terenami zieleni naturalnej dolin rzecznych na wschodzie. Zieleń wokół ulicy Byszewskiej jest częścią korytarza ekologicznego łączącego duże kompleksy leśne lasu Wieczyńskiego i lasu Łagiewnickiego. Nasze osiedle stanowi newralgiczny punkt tego korytarza. Zachowanie wysp zieleni zwiększy szanse swobodnej migracji zwierząt. Las jest bardzo cenionym przez mieszkańców elementem osiedla. Mieszkańcy dbają o jego stan i chętnie biorą udział w społecznych akcjach sprzątania lasu w ramach akcji „wiosenne porządki”. Mieszkańcy dosadzają również cenne gatunki drzew tj. klony, lipy, dęby. Las był często powodem, dla którego rezygnowali
z mieszkania w mieście i decydowali się na osiedlenie w Nowosolnej. Boisko do gry w piłkę nożną było zaplanowane w projekcie osiedla ponad 30 lat temu. Na początku tworzyły go bramki do gry w piłkę nożną. Ta dość prosta konstrukcja przyciąga wielu amatorów tego sportu, w tym głównie dzieci i młodzież. W zeszłym roku całość została uzupełniona o boisko do gry w siatkówkę. To pracochłonne dzieło wymagające wkopania słupków, wyrównania terenu i nawiezienia specjalnego piasku zostało wykonane i sfinansowane przez mieszkańców. Obecnie w sezonie letnim trudno jest znaleźć popołudnie, w którym nie odbywał by się tam jakiś mecz. Dodatkowo przy boisku znajduje się zaimprowizowane przez mieszkańców miejsce na wspólne ognisko. W miejscu tym odbywają się dni sąsiada. Boisko jest rozpoznawalnym przez wszystkich mieszkańców ważnym elementem naszej przestrzeni. Jest dostępne również dla ludzi z poza osiedla. Zachęca do aktywnego i zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu, integruje mieszkańców i jest częścią tożsamości osiedla. Ostatnie doświadczenia ze sprzedażą działek na ul. Pomarańczowej potwierdzają nasze obawy co do rozparcelowania lasu i boiska na działki.
W przypadku zakupu działek przez dewelopera las jest całkowicie wycinany, bez względu na otrzymane pozwolenia i bez płacenia kar za nielegalną wycinkę drzew. Powierzchnia jest maksymalnie zabudowana bez troski o zachowanie ładu krajobrazowego. Nie jesteśmy przeciwnikami rozwoju, zależy nam jedynie by był to rozwój zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Otaczające osiedle rozległe tereny wolne od zabudowy stwarzają możliwość ekspansji bez naruszania cennych drzewostanów, które dla obecnych i przyszłych mieszkańców stanowią ogromną wartość. Chcemy by pozostawiono publiczną przestrzeń wspólną umożliwiającą wzajemną integrację mieszkańców i powstawanie więzi społecznych.

Z poważaniem,

Joanna Szczepańska
w imieniu
mieszkańców osiedla