Uchwała opiniująca projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na stronie internetowej Rady Osiedla pojawiła się uchwała opiniująca  projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Nowosolnej: http://www.nowosolna.eu/files/u85.pdf Rada Osiedla sprzeciwia się zarówno nadmiernej i nieprzemyślanej rozbudowie sieci dróg oraz niszczenia obszarów zielonych przy ul. Byszewskiej.