PETYCJA

Mieszkańcy osiedla przy ul. Byszewskiej
Do Prezydent Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej

PETYCJA

Mieszkańcy osiedla przy ul. Byszewskiej zwracają się z obywatelską petycją o zachowanie lasu miejskiego znajdującego się w obrębie ulic Oliwkowej, Pomarańczowej, Figowej, Bananowej, Kokosowej i Ananasowej oraz pozostawienie istniejącego osiedlowego boiska. Domagamy się by te cenne przyrodniczo i społecznie tereny zostały objęte ochroną prawną zgodną z nowo powstającym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Chcemy by osiedle rozwijało się w sposób zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego i istniejącego cennego drzewostanu.

Z poszanowaniem,
mieszkańcy osiedla