Ratunek lasu przy ul. Byszewskiej

Drodzy Mieszkańcy Widzewa!

Chce Was prosić o pomoc w uratowaniu lasu przy ul. Byszewskiej. Ten las to bezpieczne schronienie dla Naszych Braci Mniejszych: jeży, wiewiórek, całej rozśpiewanej gromady ptaków: dzięciołów, sów, bażantów, kosów i całych chmar wróblowatych. To newralgiczny punkt korytarza ekologicznego między większymi kompleksami leśnymi. Las jest ważny również dla ludzi, wycisza, zachęca do spacerów, urzeka swym naturalnym pięknem w każdej porze roku, dostarcza grzybów i jesiennych kasztanów.

Od wielu lat okoliczni mieszkańcy prowadza walkę o zachowanie lasu w jego nienaruszonej formie. Urząd miasta chce przeznaczyć te tereny na sprzedaż i zabudowę. Nie pomagają petycje, rozmowy z radnymi, artykuły w gazetach. Mamy jednak szansę ochronić las poprzez projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego W0068. Wasz głos ma szansę pokazać, że nie jesteśmy obojętni na niszczenie przyrody, krajobrazu 
i cennych dla społeczności miejsc spotkań. Macie autentyczna władzę ochronić las. Skorzystajcie z niej. Porozmawiajcie z Waszą rodziną, znajomymi, współpracownikami z Widzewa i głosujcie na projekt W0068. Chcemy w nim ze wszystkich terenów zielonych osiedla przy
ul. Byszewskiej, należących do miasta utworzyć park, ze ścieżką ekologiczną. Ma być to miejsce kontaktu z przyrodą, które ma pokazywać bogactwo biologiczne regionu i zachęcać do aktywnego działania na rzecz jego ochrony. Ścieżka ekologiczna składa się z budek lęgowych
i karmików dla ptaków i jeży, oraz z 3 tablic informacyjnych opisujących występujące tu gatunki i prawidłowe sposoby ich dokarmiania.
W całość wkomponowane jest istniejące boisko uzupełnione o kosz na śmieci i planowany obok niego mały plac zabaw składający się
z wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego oraz miejsca do bezpiecznego rysowania kredą chodnikową. Wszelkie dodatkowe elementy mają być wkomponowane w las bez konieczności wycinki i zagrożenia występujących tu zwierząt. Park ma pełnić funkcję edukacyjną
i funkcję ochrony bioróżnorodności. Występuje tu wiele cennych gatunków zwierząt, które warto poznać i pomagać im w okresie zimowym
w odpowiedni sposób. Budki lęgowe mają za zadanie z jednej strony stworzyć schronienie dla dziuplaków, a z drugiej dawać możliwość ich obserwacji. Karmiki mają skłonić mieszkańców do pomagania ptakom w okresie zimowym, ale i przez to zachęcić do aktywnego działania na rzecz przyrody i lokalnej społeczności. Tablice informacyjne mają zaciekawić przyrodą oraz wskazać właściwe sposoby opiekowania się nią. Ścieżki ekologiczne mają również dawać radość z opiekowania się zwierzętami i jednocześnie ułatwić przekazywanie wiedzy ekologicznej. Plac zabaw oraz boisko mają za zadanie stworzenie przestrzeni wspólnej i integracji dynamicznie rozrastającego się osiedla. Powstanie miejsca bezpiecznej wspólnej zabawy sprzyja poznawaniu starych i nowych sąsiadów, budowaniu więzi społecznych i tworzeniu wspólnoty. Powstanie placu zabaw daje dzieciom możliwość wspólnej zabawy, co rozwija je społecznie. Jednocześnie lokalizacja i charakter placu zabaw ma je od małego uwrażliwić na przyrodę. Poza tym park z boiskiem i placem zabaw ma uczyć zdrowego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Gorąco prosimy o głosy na projekt W0068.


Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Nowosolna