Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzień dobry!

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Architektury i Urbanistyki. Na komisji oprócz radnych obecny był dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Pan Warsza. Komisja rozpatrzyła sprawę lasu przy ul. Byszewskiej i zarekomendowała zachowanie jak największej części zieleni. Dyrektor MPU zaprezentował projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego obszaru, który uległ zmianie od lutego, kiedy widzieliśmy go po raz ostatni. Cześć obszarów leśnych, które uważaliśmy za bezpieczne została przeznaczona pod zabudowę. Poniżej zamieszczam mapkę, na której naniosłam to co zapamiętałam z planu. Na czerwono zaznaczone są zmiany: liniami prostymi nowe drogi, owalami i X obszary pod zabudowę, znakami zapytania obszary, o które nie zdążyłam się dopytać. Tak będzie wyglądał projekt, który będzie wyłożony we wrześniu i według dyrektora Warszy o niczym nie przyświadcza, bo są otwarci na konsultacje. Sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia komisji można dziś obejrzeć o 18:30 w Łódzkich Wiadomościach Dnia.