Stanowisko Komisji Planu Przestrzennego

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi można już znaleźć stanowisko Komisji Planu Przestrzennego po piątkowym posiedzeniu:

„W wyniku dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi w wyniku dyskusji w sprawie zagrożonego sprzedażą lasu przy ul. Byszewskiej zwraca się do o maksymalne zachowanie w planie miejscowym terenów leśnych oraz terenów o faktycznym leśnym charakterze  na obszarze planu zgodnie z polityką przestrzenną miasta. Komisja postuluje by prace planistyczne zmierzały do ochrony zieleni,  pozostawienia na tym obszarze ogólnodostępnego terenu zieleni oraz umożliwienia budowy boiska przewidzianego w projekcie Rady Osiedla w sposób zapewniający ochronę istniejącego drzewostanu.” 

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=45918&PHPSESSID=1fd185e5c0bed32e109caaae7e90c433