Protokół z posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi dostępny jest już protokół z posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, na którym omawiana była sprawa lasu przy ul. Byszewskiej. http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=46072
Sprawa lasu jest w punkcie 4 (s. 14). Zachęcam wszystkich szczególnie do zapoznania się z argumentacją dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i zaznaczam, że jest to stanowisko Pracowni po apelu Komisji ds. Ochrony i Kształtowania Środowiska, po przekazanych petycjach i listach mieszkańców, po programie telewizyjnym i serii artykułów w prasie.