Prośba o spotkanie

Wczoraj (20 września 2016 r.) do Urzędu Miasta Łodzi trafiło pismo z prośbą do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej o spotkanie w sprawie parku przy ul. Byszewskiej zagrożonego projektami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wielokrotnie pisaliśmy już do Pani Prezydent, ale pisma rozpatrywane były przez innych pracowników UM. Pani Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Nowosolnej w 2014 r. wyraziła troskę o tutejsze lasy i zapewniała o chęci ich ochrony. Chcemy przedstawić pomysł parku z ekologiczną ścieżką edukacyjną i pokazać korzyści jakie z niego płyną dla społeczności i przyrody. Liczymy, że Pani Prezydent zechce z nami porozmawiać. Mam nadzieję, że do spotkania dojdzie i że znajdziecie czas, by w nim uczestniczyć.
Pozdrawiam.

Poniżej treść pisma:

Do Prezydent Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej

Szanowna Pani Prezydent

Zwracam się do Pani z prośbą o spotkanie w sprawie realizowanego przez miasto Łódź projektu parku przy ul. Byszewskiej zagrożonego przez plany Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Projekt Parku z placem zabaw, boiskiem i ścieżką ekologiczną został zgłoszony przez mieszkańców w 2014 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zdobył największą liczbę głosów na Osiedlu Nowosolna. Projekt posiada pełne wsparcie i  finansowanie Rady Osiedla Nowosolna. Przeszedł pomyślnie wszystkie wymagane konsultacje międzywydziałowe
w Urzędzie Miasta i został wpisany do budżetu Miasta Łodzi na 2016 r. Celem projektu jest stworzenie w dynamicznie rozwijającej się Nowosolnej przestrzeni wspólnej integrującej nowych i dawnych mieszkańców. Chcemy uratować występujący tu stary las o powierzchni
3 ha oraz osiedlowe boisko i przylegające do niego tereny zielone. Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla najmłodszych oraz wyposażenie ścieżki ekologicznej. Wszystkie zaplanowane obiekty dadzą kompleksową ofertę wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin, małych dzieci, miłośników sportu, osób szukających kontaktu z przyrodą. Dodatkowo planowany park współgra z drugim planowanym przez Radę Osiedla przedsięwzięciem stworzenia strefy wolnego ruchu Oliwkowa-Tatarkiewicza. Warto również wspomnieć, że obszar osiedla przy ul. Byszewskiej jest newralgicznym punktem korytarza ekologicznego i stworzenie tu zielonej wyspy krajobrazowej zwiększy możliwość migracji zwierząt. Tak wiec pozytywne ekologiczne skutki stworzenia parku wykraczają daleko poza jego granice. Całe przedsięwzięcie zagrożone jest niestety projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który przeznacza większość zieleni pod zabudowę. Miejska Pracownia Urbanistyczna zmniejszyła w planach istniejące boisko, zlikwidowała ścieżkę ekologiczną i wrysowała do nowo-planowanej zabudowy 4 nowe drogi. Okrojone boisko straciło na swej funkcjonalności. Zabrakło miejsca na boisko do piłki nożnej. Pozostało boisko do siatkówki plażowej, które ze względu na piaszczyste podłoże jest boiskiem sezonowym. Najbardziej bulwersuje nas zlikwidowanie ścieżki ekologicznej, która miała integrować cenny stary drzewostan znajdujący się na kilku działach miejskich. Ścieżka ekologiczna miała być najważniejszym elementem parku. Według projektu las poprzedzielany drogami o minimalnym natężeniu ruchu miał być łatwo dostępnym miejscem spotkania z przyrodą, a przy okazji nauki o gatunkach występującej tu flory i fauny i sposobach jej ochrony. Ścieżka ma być wyposażona w karmniki, budki lęgowe, tablice informacyjne i gry interaktywne. Celem ścieżki ekologicznej jest pokazywanie organizmów żywych w ich naturalnych siedliskach. Nie da się tego zrobić na wskazanym przez pracownie obszarze, gdzie organizmy te nie występują. Park ma pełnić funkcję edukacyjną i funkcję ochrony bioróżnorodności. Obszar byłej Nowosolnej jest częścią korytarza ekologicznego miedzy dużymi kompleksami leśnymi. Występuje tu wiele cennych gatunków zwierząt, które warto poznać i pomagać im w okresie zimowym
w odpowiedni sposób. Budki lęgowe mają za zadanie z jednej strony stworzyć schronienie dla dziuplaków, a z drugiej dawać możliwość ich obserwacji. Karmniki mają skłonić mieszkańców do pomagania ptakom w okresie zimowym,  ale i przez to zachęcić do aktywnego działania na rzecz przyrody i  lokalnej społeczności. Tablice informacyjne mają zaciekawić przyrodą oraz wskazać właściwe sposoby opiekowania się nią. Ścieżki ekologiczne mają również dawać radość z opiekowania się zwierzętami i jednocześnie ułatwić przekazywanie wiedzy ekologicznej. To ścieżka ekologiczna nadaje charakter całemu parkowi i odróżnia go od innych podobnych obiektów występujących
w mieście. Wszystkie elementy boiska i placu zabaw mają do niej nawiązywać pod względem kolorystyki, materiałów i wzornictwa. Warto również podkreślić, że elementy ścieżki są tanie i stosunkowo niewielkim kosztem miasto może zyskać unikalny obiekt  przyrodniczy umożliwiający jednocześnie ochronę przyrody, rekreację i edukację ekologiczną. Interweniowaliśmy w tej sprawie w Komisji Ochrony
i Kształtowania Środowiska oraz Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi. Obie Komisje przychyliły się do wniosku mieszkańców by zieleń chronić. Projekt popiera również Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Sprawa ma ogromne poparcie społeczne, wykraczające poza obręb dawnej Nowosolnej. Zyskała również zainteresowanie ze strony mediów
i innych organizacji społecznych działających na obszarze miasta Łodzi. Wiemy, że lasy Nowosolnej są ważne również dla Pani Prezydent,
o czym zapewniała nas Pani podczas spotkania z mieszkańcami w 2014 r. Obawiamy się, że informacje w postaci petycji i pism mieszkańców do Pani nie docierają lub są jednostronnie oceniane przez podległych Pani pracowników. Prosimy o spotkanie i pomoc
w ochronie cennego lasu i stworzeniu czegoś wyjątkowego dla miasta Łodzi.

Z poważaniem,
Joanna Szczepańska

Przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Nowosolna