Rada Osiedla Nowosolna otrzymała plan od MPU

Rada Osiedla Nowosolna otrzymała od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w odległości do 1,5 km od rynku. Na samym początku chcę zaznaczyć, że są to konsultacje międzywydziałowe i plany mogą jeszcze ulec zmianie przed wyłożeniem ich do wglądu publicznego. Zrobiłam zdjęcia planu w miejscu planowanego parku, które zamieszczam poniżej. Proszę się nie dać nabrać  na optymistyczny zielony kolor – jasna zieleń oznacza zabudowę, tylko z określonym procentem „powierzchni biologicznie czynnej” (nie wiem czy oznacza to drzewa czy np. trawnik). Ciemna zieleń to tereny zieleni urządzonej. Wygląda to fatalnie. W plan wrysowano nie jedną, a trzy nowe drogi biegnące przez obszar obecnej zieleni. Las praktycznie przestaje istnieć. Projekt został wysłany przed piątkowym posiedzeniem komisji. Poza tym zawiera dużo błędów, jak np. wrysowana w niego planowana obwodnica Nowosolnej jest według starego, nieaktualnego wariantu. Nie wiem więc na ile jest to poważny dokument.