Zaczęło się!

Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu planu dla obszaru Nowosolnej obejmującego las przy
ul. Byszewskiej. Plan będzie wyłożony od 22 września do 20 października w siedzibie MPU. Prawdopodobnie będzie też na stronie internetowej. Ważą się teraz losy lasu! Wszyscy musimy zabrać głos. Przekażcie informacje dalej!

http://www.mpu.lodz.pl/page/165,plany.html?id=237