Ogłoszenie MPU

Miejska Pracownia Urbanistyczna umieściła na swoich stronach ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące Nowosolnej:

1. Dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna.
2. Dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna.

Niestety na stronie nie ma samych planów. Można je obejrzeć w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, na ul. Wileńskiej albo u nas
w Radzie Osiedla przy ul. Byszewskiej 1/2 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej), w godzinach: od 15:00 do 18:00, w dniach: 22 sierpnia,
5 września i 19 września 2017 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
3 października w siedzibie Rady Osiedla Nowosolna w Łodzi przy ul. Byszewskiej 1/2, w godzinach: od 17:00 do 20:00.
http://www.mpu.lodz.pl/page/

Nie ma na razie planu dla ul. Byszewskiej i lasu, który chcemy chronić. Proszę wszystkich o zapoznanie się z tym co jest i o wnoszenie uwag. Nowosolna to nasz wspólny dom, postarajmy się by był on zielony i bezpieczny dla wszystkich.