Pisma

Stanowisko Komisji Planu Przestrzennego

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi można już znaleźć stanowisko Komisji Planu Przestrzennego po piątkowym posiedzeniu:

„W wyniku dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi w wyniku dyskusji w sprawie zagrożonego sprzedażą lasu przy ul. Byszewskiej zwraca się do o maksymalne zachowanie w planie miejscowym terenów leśnych oraz terenów o faktycznym leśnym charakterze  na obszarze planu zgodnie z polityką przestrzenną miasta. Komisja postuluje by prace planistyczne zmierzały do ochrony zieleni,  pozostawienia na tym obszarze ogólnodostępnego terenu zieleni oraz umożliwienia budowy boiska przewidzianego w projekcie Rady Osiedla w sposób zapewniający ochronę istniejącego drzewostanu.” 

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=45918&PHPSESSID=1fd185e5c0bed32e109caaae7e90c433

Odpowiedź uzyskana przez Komisję Ochrony i Kształtowania na apel ws. lasu

Dzięki uprzejmości pani Uli Niziołek-Janiak dostaliśmy odpowiedź,  jaką Komisja Ochrony i Kształtowania uzyskała na swój apel ws. lasu przy ul. Byszewskiej. Niestety Prezydent podtrzymuje stanowisko Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i w dalszym ciągu planowana jest sprzedaż dużej części lasu oraz droga przez boisko. Według stanowiska MPU ten las to już nie las, nie pełni funkcji korytarza ekologicznego. Widać mieszkające tu zwierzęta leśne są silnie upośledzone, skoro tego nie zauważają. W piśmie podkreślono również, że inne lasy
w Nowosolnej będą chronione – cieszy ich ochrona, ale nie sposób nie zauważyć, że chronimy tylko te, które są prywatne i  których miasto sprzedać nie może. Szkoda, że Pracownia, która wielokrotnie udowadniała, że nie rozumie problematyki przyrodniczej jest uznawana za eksperta w tej dziedzinie. Podpieranie się Lasami Miejskimi nie jest argumentem, gdyż od wielu lat ta instytucja chce się pozbyć lasu przy
ul. Byszewskiej, o czym zaświadczyć może wielu sąsiadów. Sprawa jest poważna, bo co prawda radni mogą odrzucić projekt planu zagospodarowania przestrzennego pracowni w  głosowaniu, ale musieli by go odrzucić w całości. Oznacza to konieczność procedowania projektu od początku i prawdopodobnie radni się na to nie zdecydują. Jedyną naszą szansą jest interwencja pani Prezydent.