Spotkania z Komisjami

Protokół z posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi dostępny jest już protokół z posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, na którym omawiana była sprawa lasu przy ul. Byszewskiej. http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=46072
Sprawa lasu jest w punkcie 4 (s. 14). Zachęcam wszystkich szczególnie do zapoznania się z argumentacją dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i zaznaczam, że jest to stanowisko Pracowni po apelu Komisji ds. Ochrony i Kształtowania Środowiska, po przekazanych petycjach i listach mieszkańców, po programie telewizyjnym i serii artykułów w prasie.

Stanowisko Komisji Planu Przestrzennego

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi można już znaleźć stanowisko Komisji Planu Przestrzennego po piątkowym posiedzeniu:

„W wyniku dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi w wyniku dyskusji w sprawie zagrożonego sprzedażą lasu przy ul. Byszewskiej zwraca się do o maksymalne zachowanie w planie miejscowym terenów leśnych oraz terenów o faktycznym leśnym charakterze  na obszarze planu zgodnie z polityką przestrzenną miasta. Komisja postuluje by prace planistyczne zmierzały do ochrony zieleni,  pozostawienia na tym obszarze ogólnodostępnego terenu zieleni oraz umożliwienia budowy boiska przewidzianego w projekcie Rady Osiedla w sposób zapewniający ochronę istniejącego drzewostanu.” 

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=45918&PHPSESSID=1fd185e5c0bed32e109caaae7e90c433

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzień dobry!

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Architektury i Urbanistyki. Na komisji oprócz radnych obecny był dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Pan Warsza. Komisja rozpatrzyła sprawę lasu przy ul. Byszewskiej i zarekomendowała zachowanie jak największej części zieleni. Dyrektor MPU zaprezentował projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego obszaru, który uległ zmianie od lutego, kiedy widzieliśmy go po raz ostatni. Cześć obszarów leśnych, które uważaliśmy za bezpieczne została przeznaczona pod zabudowę. Poniżej zamieszczam mapkę, na której naniosłam to co zapamiętałam z planu. Na czerwono zaznaczone są zmiany: liniami prostymi nowe drogi, owalami i X obszary pod zabudowę, znakami zapytania obszary, o które nie zdążyłam się dopytać. Tak będzie wyglądał projekt, który będzie wyłożony we wrześniu i według dyrektora Warszy o niczym nie przyświadcza, bo są otwarci na konsultacje. Sprawozdanie z dzisiejszego posiedzenia komisji można dziś obejrzeć o 18:30 w Łódzkich Wiadomościach Dnia.