Chrońmy Lasy Nowosolnej

Przyłącz się do nas !!!

Strona przedstawia inicjatywę tych mieszkańców Nowosolnej, którzy pragną zachowania obecnego stanu leśnego i sprzeciwiają się jego niszczeniu i wycinaniu.

 
 

 

 

2018-07-09

Uwaga !

Już w tym tygodniu na placu zabaw i boisku przy ul. Oliwkowej może pojawić się ciężki sprzęt i rozpoczną się tam prace terenowe. Będzie między innymi koparka do przesadzania dzikich róż i iglaków, które kolidują z ogrodzeniem placu zabaw. Proszę wszystkich o zachowanie bezpieczeństwa i zostawienie tej przestrzeni wykonawcy. Cierpliwość się opłaci. Za dwa miesiące będzie tam plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. 🙂

Dobra wiadomość!

Rozpoczęła się realizacja drugiego etapu parku Sowie Wzgórze. Pojawiły się już słupki geodezyjne
i wkrótce rozpoczną się prace w terenie. Plac zabaw zostanie doposażony w tak oczekiwaną huśtawkę
i piaskownicę oraz inne fajne atrakcje. Pojawi się boisko do siatkówki i koszykówki oraz mini siłownia napowietrzna. Będą też nowe gry edukacyjne, dzięki którym można się będzie nauczyć rozpoznawać gatunki drzew i siedliska różnych gatunków. Na ścieżce ekologicznej pojawią się też budki lęgowe
i karmniki. Koniec prac jest planowany na sierpień. 🙂

Budżet obywatelski 2017. Miał powstać park miejski w Nowosolnej, ale na przeszkodzie stanęła… droga

Zakończyło się zbieranie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2017 rok, ale tradycyjnie pojawił się problem z realizacją wniosków zgłoszonych w ubiegłym roku.

Miał być spory park miejski przy ul. Byszewskiej ze ścieżką ekologiczną, ale na przeszkodzie w jego utworzeniu stanęła… droga. Z tego względu projekt z budżetu obywatelskiego zostanie częściowo okrojony. Debatowali o tym ostatnio radni z komisji planu. Mieszkańcy Nowosolnej zgłosili do budżetu obywatelskiego na 2016 r. projekt polegający na utworzeniu parku miejskiego ze ścieżką ekologiczną, w skład której miały wchodzić budki lęgowe, karmniki i tablice informacyjne. Część parku miało stanowić boisko, na którym mieszkańcy rozgrywają sąsiedzkie mecze. Chociaż pomysł zyskał 702 głosy i zatwierdzili go miejscy urzędnicy, nie zostanie on zrealizowany w całości. Przeciwna jest temu Miejska Pracownia Urbanistyczna. Mieszkańcy Nowosolnej, którzy należą do Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Nowosolna, poinformowali radnych z komisji planu, że MPU chce przeznaczyć część parku pod zabudowę i doprowadzić do niej drogę, która przetnie boisko. MPU wykonała już plan miejscowy dla Nowosolnej, ale jest on jeszcze przed pierwszym wyłożeniem, podczas którego łodzianie będą mogli zgłaszać uwagi.

– Sprawa dotyczy tej części Nowosolnej, która w studium zagospodarowania przestrzennego jest terenem zabudowy rezydencjonalnej. Półtora roku temu mieliśmy cykl spotkań z mieszkańcami, którzy wnioskowali by nie przeznaczać pod zabudowę całego obszaru, który jest porośnięty zielenią i częściowo zagospodarowany na funkcje społeczne. I tak do tego podeszliśmy  zapewniał radnych z komisji planu Robert Warsza, dyrektor MPU.

Mamy więc zwarty kompleks lasu, mamy teren zagospodarowany na boisko, a miejskie działki w wytyczonym układzie ulic, które do tej pory nie zostały sprzedane, powinny zostać przygotowane do sprzedaży. Tak samo jak tereny, które dawniej zostały sprzedane osobom obecnie protestującym. Radni z komisji planu dopytywali MPU czy obawy mieszkańców, że boisko przy ul. Oliwkowej zostanie przecięte drogą, są zasadne.

– Wprowadzamy lekką korektę jego powierzchni, by część terenu przeznaczyć na brakujący fragment ulicy Ananasowej – tłumaczył Warsza.
– Boisko zostanie lekko cofnięte by móc połączyć dwa już wybudowane fragmenty drogi. To istniejąca, wytyczona i uzbrojona ulica.

Zobacz filmowy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia – 11-17 kwietnia 2016 roku

Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/budzet-obywatelski-2017-mial-powstac-park-miejski-w-nowosolnej-ale-na-przeszkodzie-staneladroga,9898884/ 

Zarówno radny Maciej Rakowski, przewodniczący komisji planu, jak i Urszula Niziołek-Janiak, radna PO, podkreślili, że przesunięcie boiska będzie się wiązało z wycinką drzew.

– Może lepiej nie wyznaczać ulicy w linii prostej – zaproponował Rakowski. MPU uznało, że może podjąć taką próbę. – Chociaż patrząc na wielkość boiska wydaje się nawet sensowne jego przesunięcie by nie sąsiadowało z osiedlową drogą. Sam układ urbanistyczny Nowosolnej jest gwiaździsty i składa się z linii prostych. Zatem pomysł by nie wytyczać drogi w linii prostej może się spotkać z negatywnym odbiorem ze strony konserwatora zabytków – podkreślił Warsza.

Pomysłu poprowadzenia drogi w innym śladzie kosztem ocalenia części boiska nie poparł radny Sylwester Pawłowski (SLD).

– Początkowo myślałem, że mówiąc boisko mamy na myśli orlik, czy teren odwodniony i utwardzony. Jednak w rzeczywistości boisko to samowola budowlana. Ktoś sobie zamontował na polanie dwie bramki, depcze trawę, może nawet nie sprząta. To wypacza znaczenie słowa boisko – podkreślił Pawłowski. – Przecież nie będziemy przecinać żadnego boiska tylko poprowadzimy drogę przez nieużytek. Jeśli to teren miasta, a lokalni mieszkańcy życzą sobie tam utrzymania terenu zielonego, to pytam za czyje pieniądze? Może przeznaczą na ten cel swoje działki? Ci, którzy się tam wybudowali nie chcą mieć innych sąsiadów, bo wystarczą im ci, których mają. Nie możemy się kierować interesem kilkunastu gospodarstw w okolicy tylko interesem miasta.

Jednak radna Urszula Niziołek-Janiak podkreśliła, że ważniejszy jest interes społeczności lokalnej.

– To rzecz nadrzędna – zaznaczyła radna.

Konflikt trudno rozwiązać, więc Marek Janiak, architekt miasta, zaproponował podczas komisji by powiększyć metraż działek przeznaczanych na sprzedaż.

– To ma być zabudowa rezydencjonalna, czyli sprzedając działki zmusimy inwestorów by zachowali jak największy areał zielony. Musimy mieć na uwadze strategię miasta. A miasto potrzebuje terenów na zabudowę rezydencjonalną, bo bogaci czy średniobogaci mieszkańcy chcą budować domy jednorodzinne. Obecnie wyprowadzają się do Rąbienia – zaznaczył Marek Janiak.

Z kolei radny Maciej Rakowski jest za tym, by na obrzeżach miasta przeplatać zabudowę z terenami zielonymi.

– Tworzenie willowiska bez większej ilości zieleni byłoby ze szkodą dla planowania przestrzennego – zaznaczył Rakowski. – Jednak w tym przypadku ujawnia się problem z rozpoznawaniem woli mieszkańców. Wydaje się nam, że jak ktoś napisze pismo i zbierze pięć podpisów, to przedstawia wolę mieszkańców. A śmiem twierdzić, że mieszkańcy ul. Ananasowej, która ma zostać przedłużona, poprą taką inwestycję. Dlatego trzeba się zwrócić do mieszkańców, jaki przebieg drogi sobie wyobrażają.

Natomiast MPU zamierza zorganizować wyłożenie projektu planu na osiedlu Nowosolna, a nie w swojej siedzibie na Retkini by więcej mieszkańców mogło się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi. W ubiegłym roku nie można było zrealizować projektu „Ogrody Karskiego” na Polesiu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego, bo w miejscu parku miał być budowany tunel średnicowy. Poza tym MPU zaplanowało
w miejscu parku osiedle. Z czego to wynikało? Wniosek o założeniu Ogrodów Karskiego przegłosowano w październiku 2014 roku, a latem 2014 roku powstał już dla tego obszaru projekt planu przestrzennego, który uwzględniał teren mieszkaniowy z parkiem.

Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/budzet-obywatelski-2017-mial-powstac-park-miejski-w-nowosolnej-ale-na-przeszkodzie-staneladroga,9898884/2/

Niestety radni Sylwester Pawłowski i Maciej Rakowski, wspomniani w artykule, są członkami Komisji Planu Przestrzennego, która w ten piątek będzie obradować na temat lasu i boiska przy ul. Byszewskiej.

Najwyraźniej miasto to nie mieszkańcy, a kilku deweloperów. Bardzo Was wszystkich proszę zabierzmy głos na piątkowej komisji.